23.05.2023 17:56 | Domáce správy
Prezidentka podpísala novelu školského zákona: Prichádzajú zmeny! Na čo sa treba pripraviť?
Na Slovensku sa zavedie právny nárok na prijatie do materskej školy od troch rokov, a to od septembra 2025. Naplniť sa má úmysel uľahčiť sprístupnenie nároku najmä deťom z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia.