01.05.2023 08:00 | Tip od Vás
Správa TANAPu chce nechať obnoviť tri terénne stanice: Na toto budú slúžiť po komplexnej obnove!
Tatranský národný park (TANAP) pripravuje obnovu troch terénnych staníc. Prostriedky na ich rekonštrukciu plánuje získať z európskych fondov. Po komplexnej oprave by objekty mali slúžiť predovšetkým na účely prírodného turizmu, edukácie, výskumu a rekreácie, ale aj výkon strážnej služby.