11.03.2023 11:06 | Správy
Štát chce podporiť mladé ženy, aby priviedli na svet potomka: Motiváciou by mala byť včasnejšia materská
Nárok na materské má poistenkyňa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Do tejto doby by sa mohla započítať aj doba štúdia na strednej a vysokej škole, ak štúdiom získala poistenkyňa príslušný stupeň vzdelania.