Pondelok 4. 3.
Kazimír
Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
27.10.2010 07:00 | Správy | Peniaze

Dlhodobá péenka? Pripoistenie zabráni strate polovice platu!

Neočakávané zdravotné ťažkosti a s nimi spojená dlhodobá práceneschopnosť sa môžu na rodinnom rozpočte poriadne odraziť.

Hoci ako zamestnanci máte právo na nemocenské dávky, ich výška predstavuje len polovicu toho, čo by ste zdraví zarobili. Riešením môže byť poistenie ušlého zárobku. Ktoré poisťovne ho ponúkajú, v čom spočíva a koľko stojí?

Ak nečakane ochoriete a potrebujete domáce liečenie dlhodobejšie, môžete prísť až o polovicu vášho mesačného platu. Podľa zákona síce máte nárok na nemocenské dávky, ale len v prípade, že máte pracovný pomer. Ak pracujete na dohodu alebo brigádujete ako študent, na nemocenskú dávku nárok nemáte.

Prvých desať dní vám uhrádza zamestnávateľ náhradu za mzdu, od jedenásteho dňa vám Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské dávky. Ich výška sa však rovná len 55 % denného vymeriavacieho základu. „Pri pracovnej neschopnosti človek prichádza o peniaze a čím vyšší príjem má, tým vyššiu stratu počas pracovnej neschopnosti utrpí, pretože výška nemocenských dávok vyplácaných z nemocenského poistenia je limitovaná. Najmä ak hrubý mesačný príjem je vyšší ako 1 116,75 €, t. j. v súčasnosti maximálny vymeriavací základ na výpočet výšky nemocenských dávok,“ vysvetľuje Judita Smatanová z Union poisťovne.

Pred ušlým zárobkom sa však možno chrániť komerčným poistením alebo sa dobrovoľne nemocensky pripoistiť. Myslieť by ste však mali naň už v čase, kým ste zdraví a dlhodobá péenka nie je nevyhnutnosťou. Každá poisťovňa, ktorá takéto poistenie ponúka, totiž určuje tzv. čakaciu lehotu (od jedného až viacerých mesiacov), ktorá sa na chorobu vzťahuje. V praxi to znamená, že ak sa poistíte proti ušlému zárobku a v zmluve máte uvedenú čakaciu lehotu 60 dní, počas ktorých ochoriete a pôjdete na PN, nárok na poistné mať nebudete.

Ako sa vypočítavajú nemocenské dávky?

1 až 3. den – 25 % denného vymeriavacieho základu – hradí zamestnávateľ

4.až 10. deň – 55 % denného vymeriavacieho základu – hradí zamestnávateľ

od 11.dňa – nemocenské dávky 55% hradí Sociálna poisťovňa /max.52 kalendárnych týždňov/

Aká je minimálna a maximálna suma vymeriavacieho základu?

Minimálna suma vymeriavacieho základu je 319,58 eura. Ak si teda zvolíte minimálny vymeriavací základ, mesačné poistné z tejto sumy je 14 eur. Maximálna suma vymeriavacieho základu je 1 116,75 eura. Ak si zvolíte maximálny vymeriavací základ, mesačné poistné z tejto sumy je 49,10 eura.

Čo ponúkajú niektoré poisťovne?

UNION POISŤOVŇA

Produkt: POISTENIE UŠLÉHO ZÁROBKU V DÔSLEDKU PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI

  • môže ísť o úraz alebo chorobu
  • doplatí vám rozdiel medzi nemocenskou dávkou a vaším príjmom
  • denné dávky sú v závislosti od výšky príjmu poisteného
Vyplácanie: od prvého dňa práceneschopnosti až po dobu 365 dní PRÍKLAD:
Karenčná doba: od 0 až po 63 dní 35-ročný muž
Možná výška dennej dávky: od 5 do 200 eur čistý mesačný príjem: 1 200 eur
Výška mesačného poistného: závisí od veku, pohlavia, výšky príjmu, pracovnej aj záujmovej činnosti a zdravotného stavu dojednaná denná dávka: 22,37 eura

mesačné poistenie: 22,61 eura (pri karenčnej dobe 10 dní)

30-ročný muž

priemerný mesačný čistý príjem: 590,00 eur
dojednaná denná dávka: 4,54 eura
mesačné poistné: 3,84 eura (pri karenčnej dobe 10 dní)

ALLIANZ POISŤOVŇA

Produkt : PRIPOISTENIE UŠLÉHO ZÁROBKU A PRIPOISTENIE DENNÉHO ODŠKODNÉHO POČAS LIEČENIA NÁSLEDKOV ÚRAZU (v rámci životného poistenia)

  • zahŕňa riziko úrazu a zároveň aj choroby
Vyplácanie: od 15. dňa alebo 29. dňa práceneschopnosti (podľa vašej voľby pri dohovore poistenia), maximálne 500 dní práceneschopnosti alebo z toho istého úrazu alebo choroby, v prípade úrazu max. 1 rok: od 1. dňa, ak liečenie trvalo viac ako 14 dní PRÍKLAD:
Výška dennej dávky: od 5 do 100 eur, pri úraze od 5 do 70 eur 30-ročný muž
Karenčná doba: 2 mesiace, na úraz sa neuplatňuje bez ohľadu na príjem
dojednaná denná dávka: 5 eur
mesačné poistenie v rámci pripoistenia k životnému poisteniu 5,80 eura, 1,60 eura v rámci pripoistenia k životnému poistenu

GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA

Produkt: Železná rezerva

  • Výhodou je aj možnosť kombinácie aj s pripoistením v nezamestnanosti.
Vyplácanie: od 61. dňa až po dobu do 420 dní práceneschopnosti (vypláca sa vždy za ukončený mesiac - 30 dní, prvýkrát po 90 dňoch) PRÍKLAD:
Karenčná doba: 60 dní (počas prvých 60 dní nevzniká nárok na poistné plnenie) 30-ročný muž vykonáva nerizikové povolanie, zarába 800 eur
Možná výška dávky poistného: poistné plnenie spočíva v preplatení preukázateľných pravidelných mesačných výdavkov vo výške 200, 400 alebo 600 € zvolené poistné krytie nákladov do 400 eur
mesačné poistné: 6 eur
mesačné plnenie: do výšky 400 eur, potrebné je preukázať výdavky

DOBROVOĽNÉ NEMOCENSKÉ POISTENIE

Ak ste zamestnaní a chcete sa vyhnúť situácii, že pre dlhodobú péenku dostanete nemocenské dávky 55 % z denného vymeriavacieho základu, môžete sa dobrovoľne nemocensky pripoistiť. „Dobrovoľné nemocenské poistenie má však pre zamestnanca význam, len ak v zamestnaní nedosahuje vymeriavaci základ (hrubý príjem) v sume maximálneho vymeriavacieho základu. Nemá význam si ho platiť, pretože na sumu zaplatenú nad rámec maximálneho vymeriavacieho základu (v súčte z oboch poistení)sa pri výpočte dávky neprihliada. Maximálny vymeriavaci základ je v súčasnosti 1 116,75 eura,“ vysvetlila Lýdia Výborná zo Sociálnej poisťovne.

Ako si vypočítať nemocenské dávky?

Pre výpočet nemocenskej dávky (materské, nemocenské, ošetrovné) sú dôležité predovšetkým sumy vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období.

Rozhodujúcim obdobím je spravidla kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na dávku (výnimky sú uvedené v § 54 zákona o sociálnom poistení). Nemocenská dávka sa určuje spravidla z denného vymeriavacieho základu, ktorý sa vypočíta ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Výška nemocenského je prvé tri dni dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu a od 4. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55% denného vymeriavacieho základu.

Nakoľko zamestnanec má spravidla nárok na nemocenské až od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, nemocenské sa mu od začiatku poskytuje vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu.

Ak predpokladáme, že nárok na nemocenskú dávku vznikne v roku 2010, ako rozhodujúce obdobie sa berie do úvahy rok 2009.


1. Ak mal po celý rok 2009 zamestnanec vymeriavacie základy  800 €, nebol chorý, ani nemal prerušené nemocenské poistenie, potom nemocenské na jeden kalendárny deň bude 55  % denného vymeriavacieho základu, teda 55% zo sumy  (800 x 12) : 365, čo je 14,46577 €.

Ak bol v roku 2010 zamestnanec chorý 21 dní, prvých desať dní má nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa, Sociálna poisťovňa mu vypláca nemocenské od  11. dňa práceneschopnosti, t.j. 11 dní. Za 11 kalendárnych dní dostane zamestnanec vyplatené nemocenské v sume 159,20 €.


2. Ak zamestnávateľ platil za zamestnanca po celý rok 2009 poistné na nemocenské poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu (ten bol v období od 1.1.2009 do 30.6.2009 v sume 1003,09 € a v období od 1.7.2009 do 31.12.2009 v sume 1084,55 €), potom výška nemocenského na jeden deň  je 55 % zo sumy (1003,09 x 6 + 1084,55 x 6):365, t.j. 18,87457 €.

Nárok na nemocenské má zamestnanec opäť až od jedenásteho dňa práceneschopnosti, teda 11 kalendárnych dní.

Za 11 kalendárnych dní dostane zamestnanec vyplatené nemocenské v sume 207,70 €.


3. Ak v zamestnaní nedosahuje zamestnanec vymeriavací základ (hrubý príjem) v sume maximálneho vymeriavacieho základu, môže si platiť poistné na nemocenské poistenie aj ako dobrovoľne poistená osoba. Nemá však význam platiť si ho nad rámec maximálneho vymeriavacieho základu, nakoľko na sumu zaplatenú nad rámec maximálneho vymeriavacieho základu (v súčte z oboch poistení) sa pri výpočte dávky neprihliada.

Predpokladajme teda, že v rozhodujúcom období, teda v roku 2009, si poistenec platil poistné na nemocenské poistenie v súčte z maximálnych vymeriavacích základov. Z toho zo zamestnania v sume 800 € mesačne a z dobrovoľného nemocenského poistenia v sume 203,09 € (od 1.1.2009 do 30.6.2009) a 284,55 € (od 1.7.2009 do 31.12.2009).

Výška nemocenského v takomto prípade sa vypočíta za prvých desať dní dočasnej pracovnej neschopnosti z denného vymeriavacieho základu z dobrovoľného nemocenského poistenia ((203,06 x 6 + 284,55 x 6) : 365 ? 8,0160) a od jedenásteho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti zo súčtu denného vymeriavacieho základu zo zamestnania (800 x 12 :365 ?26,3014) a denného vymeriavacieho základu z dobrovoľného nemocenského poistenia (8,0160), t. j. do sumy 34,3174.

Výška nemocenského za 21 dní v takom prípade sa vypočíta nasledovne 8,0160 x 25% x 3 dni + 8,0160 x 55 % x 7 dní + 34,3174 x 55% x 11 dní ? 244,50  €.

Diskusia /
Súvisiace články:
Autor: © Nový Čas

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané spoločnosťou FPD Media, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 237 601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 6882/B na účely spätného kontaktovania. Prečítajte si viac informácií k ochrane osobných údajov viac informácií k ochrane osobných údajov.

Odporúčame z TIVI.sk


Foto
Chlapík je posadnutý soláriom: Lekári hovoria o RAKOVINE, on im odkazuje jediné!
Poslanci sa stretli na rokovaní v Európskom parlamente.
Vo Francúzsku začala kampaň do Európskeho parlamentu: Ostré slová hlavného kandidáta
Ilustračné foto
Február bol pre ruských vojakov najkrvavejší: Čísla, ktoré hovoria za všetko!
Polícia vyhlásila pátranie po nezvestnej Miroslave Matúšovej.
Polícia prosí o pomoc pri pátraní: Videli ste Miroslavu? Odišla z domu a odvtedy jej niet!
Indoor shot of a kitchen. Cooking equipment hanging on the wall. Multiple frying pans with different dimensions.
Zbohom, hrdza! Jednoduchým TRIKOM sa jej zbavíte raz a navždy: Stačí tak málo!
(ilustr. foto)
Jarné upratovanie bude v Bratislave v plnom prúde: Na uliciach opäť nájdete veľkokapacitné kontajnery
Foto
Rihanna spievala na svadbe indického miliardára: Za KATASTROFU dostala mastný honorár!
Vojenské drony dokážu so sebou niesť aj zničujúce bomby (ilustračné foto).
Vlaňajší dronový útok neostal bez odozvy: V Iráne popravili osobu
(ilustr. foto)
Vo Švajčiarsku prebehlo referendum: Občania si odhlasovali trinásty dôchodok
(Ilustračná foto)
Právnicka fakulta v Košiciach opäť spustila zaujímavý projekt: Takto budú študenti pomáhať občanom
Ruský prezident Vladimir Putin
Nemecký minister zúri: Viem, čo chce Putin urobiť v našej krajine, no NEUSPEJE!
Komentátor RTVS Pavol Gašpar
Pavol Gašpar si želá skorý verdikt o hráčoch z KHL na MS: Nech je rozhodnutie akékoľvek, budem ho rešpektovať