Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
19.04.2021 00:00 | Správy
Špeciálny projekt

Immocap v reakcii na petíciu: Kto je pripravený niesť zodpovednosť za budúcnosť Istropolisu?

Bratislava, 13. apríla 2021 – Spoločnosť Immocap, investor projektu Nový Istropolis, reaguje na Petíciu za záchranu Istropolisu a pripomína chýbajúce kľúčové fakty a skutočnosti.

„V demokratickej spoločnosti, ktorá ctí práva vlastníkov, nie je korektné dodatočne, retroaktívne, po štyroch rokoch od predaja nehnuteľnosti vyvolávať spoločenský tlak na prekvalifikovanie objektu na národnú kultúrnu pamiatku - ignorujúc pritom skutočnosť, že do doby kúpy komplexu budov Domu odborov súkromným vlastníkom ani štát, ani mesto, ani teoretici architektúry, nejavili nijaký záujem o jeho zveľadenie, kúpu alebo ochranu,“ píše sa v reakcii spoločnosti Immocap, ktorú uverejnila na svojej webovej stránke.

Immocap dlhodobo deklaruje ochotu a pripravenosť diskutovať o budúcnosti Istropolisu a priľahlej zóny s predstaviteľmi štátu, verejnej moci, či architektonickou a kultúrnou obcou. „So zástupcami Docomomo, ktorí petíciu iniciovali, prebehlo stretnutie ešte v roku 2020, na ktorom sme navrhli spoluprácu a súčinnosť v akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa projektu Nový Istropolis. Namiesto korektnej diskusie nanucuje Docomomo cez spoločenský tlak svoju vôľu prostredníctvom petície,“ uvádza Immocap v reakcii na petíciu za záchranu Istropolisu.

Spoločnosť Immocap zároveň upozorňuje, že pamiatková ochrana by zasiahla nielen do vlastníckych práv k budovám, ale aj do práv duševného vlastníctva k budove Domu odborov, ktorými Immocap disponuje.

Otvoriť galériu
Zdroj: Immocap

Okolnosti kúpy Istropolisu a zámer investora

Investor v reakcii vysvetľuje, že Istropolis nadobudol v roku 2017 legitímnym spôsobom a predaj prebehol bez toho, aby bola vznesená námietka zo strany štátu alebo mesta, či verejnosti. Ani štát, ani mesto, ani Docomomo v tom čase neprejavili záujem o nadobudnutie Istropolisu ani o jeho rekonštrukciu v pôvodnej architektonickej podobe. Istropolis kupovala spoločnosť Immocap v dobrej viere, aby podobne ako schátrané Kúpele Centrál ako aj podchod na Trnavskom mýte revitalizovala ďalšiu významnú časť Trnavského mýta a tá mohla plniť svoj potenciál nového mestského kultúrneho centra. V záujme čo najlepšieho využitia lokality a jej potenciálu, vrátane vzniku kultúrneho a kongresového centra, ktoré je v súčasnej dobe potrebné realizovať na základe najmodernejších európskych trendov.

„Cieľom spoločnosti Immocap ako investora bolo a je nielen zachovať kultúrno-spoločenskú infraštruktúru Istropolisu, ale túto zásadným spôsobom povýšiť a vylepšiť pri zachovaní a výraznom rozvinutí kultúrno spoločenských možností, ktoré Istropolis poskytoval,“ uvádza v reakcii Martin Šramko, generálny riaditeľ Immocap.

Immocap sa zároveň zaručil za prenos umeleckých artefaktov do projektu Nový Istropolis, v ktorom plánuje zachovať vitráž M. Dobeša, fontánu P. Mikšíka, exteriérové svietidlá J. Vachálka a ďalšie hodnotné umelecké diela, pričom citlivo pracuje aj s citáciou pôvodného stropného osvetlenia a ráta aj s opätovným využitím mramorového obkladu.

Otvoriť galériu
Zdroj: Immocap

Istropolis nebol v čase predaja pamiatkovo chránený

„Pred nadobudnutím Istropolisu realizovala spoločnosť Immocap podrobný prieskum pamiatkovej ochrany Istropolisu. Uskutočnili sme detailné preskúmanie všetkej v tom čase dostupnej odbornej literatúry, pričom žiadny zdroj, ani odborné publikácie historikov architektúry, ktorí dnes volajú po pamiatkovej ochrane budovy, nevyhodnocoval význam stavby tak, ako to v súčasnosti v petícii prezentuje Docomomo. Odborné publikácie o modernej architektúre, alebo samotný register modernej architektúry Slovenska v čase predaja v roku 2017 nehodnotili Istropolis ako "ikonickú budovu Bratislavy s nesmiernou architektonickou a spoločenskou hodnotou," píše Martin Šramko.

Spoločnosť Immocap argumentuje, že Istropolis nenapĺňa základné náležitosti národnej pamiatky z viacerých dôvodov:
• Pamiatková hodnota diela je súhrnom významných hodnôt a okrem architektonickej hodnoty je potrebné posudzovať aj existenciu iných hodnôt.
• Historici architektúry v roku 2009 po záštitou Pamiatkového úradu identifikovali 31 diel modernej architektúry, ktorých pamiatová ochrana má byť predmetom skúmania. Istropolis medzi nimi nefiguroval.
• Od dokončenia Domu odborov neuplynul minimálny historický odstup 50 rokov, budova bola dokončená iba v roku 1982.

Budova nie je udržateľná a nespĺňa podmienku udržateľnosti pamiatkovej ochrany aj z dôvodu formy svojho vlastníctva Immocap uvádza, že petícia Docomomo úplne opomína fakt, že Dom odborov bol postavený najmä ako Zjazdový palác Komunistickej strany Československa a Revolučného odborového hnutia (ROH), ktorý necitlivo narušil mestský urbanizmus, čo bolo pre verejné stavby totalitného štátu príznačné. „Pri serióznom deklarovaní spoločenskej hodnoty tejto stavby je potrebné reflektovať aj tieto historické fakty.“ dopĺňa Martin Šramko. „Absurdným paradoxom zostáva, že zaradenie Domu odborov do zoznamu pamätihodností hlavného mesta v marci 2021 legitimizuje architektonickú aroganciu komunistického režimu - v dôsledku výstavby Domu odborov došlo k zbúraniu 150 ročného Berchtoldovho paláca. V zozname pamätihodností sa tak ocitli pôvodná pamiatka ako aj jej likvidátor.“

Ekonomicky a ekologicky neudržateľná budova s obsahom azbestu

V reakcii na petíciu Docomomo vlastník Istropolisu vysvetľuje aj to, že „podobne ako predchádzajúci vlastník Jednotný majetkový fond odborových organizácií, aj spoločnosť Immocap počas prevádzky Domu odborov sústavne dosahuje prevádzkovú stratu vo výške najmenej 250 000 EUR ročne.“
Takisto pripomína, že „aktuálne usporiadanie komplexu neumožňuje ani v prípade jeho obnovy, zmysluplné využívanie tak, aby dosahoval prevádzkovú rentabilitu a generoval finančné prostriedky na navrátenie kapitálovej investície. Tento fakt preukázali aj výsledky medzinárodnej architektonickej súťaže ako aj nezáujem odkúpiť objekt zo strany hlavného mesta Bratislave alebo štátu pred rokom 2017.“

Objekt súčasného Istropolisu nespĺňa ani súčasné požiadavky na environmentálnu udržateľnosť. Výsledky technického auditu a prieskumných sond v objekte odhalili „83 ton azbestu a iných škodlivých látok, ktorých odstránenie by bolo v prípade rekonštrukcie ekonomicky mimoriadne nákladné. Bez vytvorenia ekonomicky zdravého modelu využitia územia nedôjde k odstráneniu environmentálnej záťaže z tohto územia mesta.“

Kto prevezme zodpovednosť za budúcnosť Istropolisu?

Investor pripomína, že realizácia projektu významu nového Istropolisu má byť predovšetkým určovaná podmienkami vyplývajúcimi zo zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, deklarovaného verejného záujmu zachovať a zveľadiť kultúrne funkcie budovy ako aj ústavného princípu rešpektovania nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva.

„Podľa prieskumu agentúry Ipsos z januára 2021 vnímajú Bratislavčania Trnavské mýto ako jednu z troch najdôležitejších oblastí v hlavnom meste vhodných na revitalizáciu. Až 79% z nich má záujem aby Trnavské mýto bolo modernizované,“ dopĺňa Martin Šramko.

Investor zároveň kladie otázku „Kto bude niesť zodpovednosť za ujmu spôsobenú vlastníkovi, ktorý v dobrej viere nadobudol nehnuteľnosti a v súlade so zákonmi dlhodobo pripravuje projekt zásadnej obnovy verejného priestoru? Ak má štát alebo mesto v aktuálnej atmosfére redefinovania spoločenskej hodnoty komplexu budov Domu odborov, záujem o zachovanie budovy Istropolisu v pôvodnej podobe, je potrebné otvorene a jednoznačne deklarovať - kto bude niesť hmotnú zodpovednosť za dôsledky iniciatívy Docomomo? Má štát, alebo mesto, alebo Docomomo záujem v nových podmienkach vyhodnocovania jeho spoločenskej hodnoty o nadobudnutie Istropolisu a rekonštrukciu jeho pôvodnej podoby?“ pýta sa investor.

V závere reakcie Immocap verejnosť ubezpečuje, že ako súčasný vlastník Istropolisu a priľahlých pozemkov si plne uvedomuje význam územia Trnavského mýta a spoločenskú hodnotu tejto lokality. “Napriek nekorektnej antikampani voči projektu Nový Istropolis, je spoločnosť Immocap naďalej ochotná a pripravená diskutovať o budúcnosti Trnavského mýta a priľahlej zóny s predstaviteľmi štátu, hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, mestskej časti Nové Mesto, či architektonickou a kultúrnou obcou, ako aj dotknutou verejnosťou - v mene čo najlepšieho využitia lokality a jej potenciálu,“ uvádza v reakcii Immocap.

Celé znenie reakcie spoločnosti Immocap na petíciu Docomomo nájdete tu.

Otvoriť galériu
Zdroj: Immocap

IMMOCAP – Odkrývame potenciál mesta

Developerská spoločnosť IMMOCAP funguje na trhu viac ako 20 rokov a za ten čas sa jej podarilo zrealizovať viacero nosných projektov, ktoré prispeli aj k rozvoju hlavného mesta Bratislava. Medzi prvé developerské aktivity spoločnosti patrila výstavba troch biznis centier v administratívnej zóne na Prievozskej a Plynárenskej ulici v Bratislave – Bratislava Business Center BBC III, IV a V s celkovou plochou viac ako 60 000 m².

Kľúčové projekty sú spojené s revitalizáciou okolia Trnavského mýta. V rozmedzí siedmich rokov sa spoločnosti podarilo oživiť areál bývalých kúpeľov Centrál prvým „zeleným“ multifunkčným komplexom na Slovensku s ekologickým certifikátom LEED, za ktorý získali ocenenie Developer roka v prestížnej súťaži CIJ Awards Slovakia. Projekt CENTRAL priniesol nákupné centrum s rozlohou 39,000 m² prenajímateľnej plochy, kancelárske priestory o výmere 20,000 m² a hotel s 222 izbami pod značkou LINDNER. Ďalším projektom v území bola obnova zanedbaného podchodu Trnavské mýto, ktorý spoločnosť zrealizovala v partnerstve s Hlavným mestom SR Bratislava a je príkladom unikátnej a konštruktívnej spolupráce verejného a súkromného sektora.

Otvoriť galériu
Zdroj: Immocap

V súčasnosti má IMMOCAP v portfóliu viacero komerčných developerských projektov s ambíciou priniesť na slovenský trh v horizonte najbližších 5-tich rokov, nové pracovné priestory v rozlohe 150 000 m². Projekt LAKESIDE PARK 2 je momentálne vo výstavbe a v roku 2022 ponúkne 15 000 m², dispozične aj energeticky efektívnych kancelárskych plôch. Nasledujúcim projektom je polyfunkčný objekt THE MILL, ktorý bude súčasťou vynoveného bulváru Mlynské Nivy, v lukratívnej zóne bratislavského Central Business Districtu. Jeho návrh vzišiel z medzinárodnej súťaže a prinesie komerčnú plochu vo veľkosti 25 000m². Vlajkovou loďou Immocapu je projekt vitálnej štvrte NOVÝ ISTROPOLIS s víziou moderného kultúrno-kongresového centra, ktorý má vďaka vynikajúcej dopravnej dostupnosti a strategickej lokalite Trnavského mýta, šancu stať sa dôležitým novým centrom mesta.

Spoločnosť získala celý rad aj iných prestížnych ocenení udeľovaných odbornou verejnosťou doma i v zahraničí ako: Best overall development, Stavba roka, Visio 2020 (Cena magazínu Eurostav), Retail estate 2013 (Najlepší retail projekt & Najlepší projekt roka Europa Property).

Otvoriť galériu
Zdroj: Immocap

Viac k téme:
Súvisiace články:
Autor: Špeciálny projekt

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané spoločnosťou FPD Media, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 237 601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 6882/B na účely spätného kontaktovania. Prečítajte si viac informácií k ochrane osobných údajov viac informácií k ochrane osobných údajov.

Odporúčame z TIVI.sk


Nemiestne slová na jeho adresu sa ho vždy dotknú.
Váš Tip
Marošovi Kramárovi sa po 60-ke narodilo dieťa: Kto je o 26 rokov mladšia mamička?!
Speváčka Zuzana Smatanová: Už sa nemám čoho báť
Foto
Speváčka Smatanová o jej najhoršom období: Bojovala o život! Extrémne zúfalstvo
Boje na frontovej línii v Doneckej oblasti
Rusko zlepšuje svoje zbrane vďaka Číne: Ak to bude pokračovať, je to hrozba pre celú Európu
(ilustračné foto)
Foto
Útok žraloka v Chorvátsku? Desivé FOTO od rybárov vystrašilo miestnych
Poškodená tepelná elektráreň, ktorú nedávno zničili ruské rakety neďaleko ukrajinského mesta Charkov.
Ukrajina na kolenách, je to čoraz horšie: Rusko vyradilo z prevádzky takmer všetky tepelné elektrárne
Danielle Johnson (†34) zavraždila jej partnera a následne vytlačila jej dve dcéry z idúceho auta.
Astrologička († 34) zverejnila znepokojivé odkazy o zatmení slnka, potom... Začalo sa krvavé peklo
Miroslav Šatan musel urobiť náročné rozhodnutie.
Foto
Prezident Miroslav Šatan prezradil detaily: Ako sa rodilo rozhodnutie o hráčoch z KHL?
Ukrajina trpí už viac ako dva roky.
Rusko je ochotné rokovať o mieri s Ukrajinou, má to ale háčik: Toto sú podmienky!
Žena si myslí, že je držiteľkou rekordu.
Foto
Žena porodila mŕtve bábätko: Po 22 dňoch sa z nej stala mama!
Na snímke slovenská herečka Zdena Studenková počas 25. ročníka festivalu Aničky Jurkovičovej, kde si prevzala ocenenie Kvet Tálie
Foto
Veľká pocta pre Zdenu Studenkovú: Dostala významné ocenenie! Som šťastná, že mám toľko verných fanúšikov
(ilustračné foto).
Veľká záchranná akcia v Poprade: Z bytového domu na Svätoplukovej ulici vyskočil človek!
Na snímke podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec.
Opozícia podľa Kmeca škodí Slovensku v Bruseli: Naši občania si pamätajú, ako ste vládli, tvrdí