04.04.2020 08:00 | Slovensko
Básnická legenda Sládkovič oslavuje 200. výročie narodenia: Nebyť i jeho pričinenia, nevznikla by Matica Slovenská
Maticu slovenskú (MS) založili 4. augusta 1863 najvýznamnejšie slovenské osobnosti 19. storočia. Jedným zo štúrovcov, ktorý aktívne prispel k tomuto míľniku slovenských dejín, bol aj Andrej Sládkovič. Ustanovizeň si ho pripomína ako svojho zakladajúceho člena a matičiara pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.