01.09.2023 11:10 | Domáce správy
Školské organizácie majú toho dosť: Od volieb očakávajú veľa, vyzývajú kandidátov
Hoci školstvo a vzdelávanie patrilo ku sľubovaným prioritám takmer všetkých vlád, v skutočnosti sa odsúvalo na okraj reálneho politického a verejného záujmu. Sedem stavovských organizácií regionálneho školstva na to upozornilo vo vyhlásení adresovanom 25 politickým subjektom kandidujúcim v septembrových predčasných parlamentných voľbách. Vyzývajú na konkrétne kroky.