07.06.2023 12:40 | Domáce správy
Slovákov trápi chronické ochorenie, ktoré skracuje život: Prečo nie je celá liečba hradená z poistenia?
Približne dve tretiny dospelej populácie na Slovensku majú nadhmotnosť alebo obezitu. Jeden zo štyroch mužov a jedna zo štyroch žien trpí obezitou. Toto chronické ochorenie sa stalo závažným problémom 21. storočia, ku ktorému výrazne prispeli aj nevhodná strava a sedavý spôsob života.