Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
piatok 19. 4.
Jela
Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
včera, 14:05

Veľká súťaž s Novým Časom. Hrajte o 200 vstupeniek na MS!

S Novým Časom máte teraz šancu vyhrať vstupenky na hokejový šampionát! Čo treba spraviť, aby ste si mohli naživo vychutnať atmosféru majstrovstiev a vidieť najväčšie hokejové hviezdy?

Stačí poslať poštou 4 kupóny z denníka Nový Čas, alebo zaslať SMS a ste v hre! V hre je 200 lístkov na zápasy do Bratislavy aj Košíc. Každý zo 100 výhercov získa po 2 lístky.

Ako hrať:

 1. Nazbierajte 4 kupóny, ktoré budú uverejnené v jednotlivých po sebe idúcich vydaniach denníka Nový Čas v dňoch 23.4., 24.4., 25.4., 26.4. a 27.4.2019 a vo vydaní týždenníka Nový Čas Nedeľa 28. 4.2019.
 2. Kupóny nalepte na korešpondenčný lístok alebo vložte do obálky a posšlite na adresu Hokej, P. O. Box 38, 820 04 Bratislava 24. Zásielka musí obsahovať 4 kupóny a kontaktné údaje súťažiaceho (meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo). Šancu takto získať po 2 vstupenky má 92 súťažiacich.
 3. Zároveň máte možnosť zapojiť sa do hry aj zaslaním SMS správy v tvare NC(medzera)HOKEJ na štvorčíslie 6665 od 23.4.2019 do 28.4.2019 (vrátane). Z takto zaslaných SMS vyžrebujeme 8 výhercov, ktorí dostanú po 2 vstupenky na štvrťfinále Majstrovstiev sveta!
 4. Žrebovanie výhercov vstupeniek z kupónovej súťaže a z SMS súťaže sa uskutoční 3.5.2019.

Pre podanie informácií týkajúcich sa súťaže je k dispozícii infolinka na telefónnom čísle 0918 700 899 v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod.

 

PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej súťaže „NČ súťaž IIHF“ v denníku Nový Čas a Nový Čas Nedeľa. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých súťažiacich.

 1. Názov súťaže: „NČ súťaž IIHF“
 2. Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže je spoločnosť Nový čas, a.s.,  so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 51 249 979, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sa, vložka č. 6692/B (ďalej len „organizátor“).

Organizátor je vydavateľom tlačových titulov Nový Čas, Nový Čas víkend, Nový Čas Nedeľa a vlastníkom internetového portálu www.cas.sk.

 

 1. Začiatok súťaže a miesto konania súťaže:

Začiatok súťaže: 23.4.2019   Koniec súťaže: 28.4.2019

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

 

 1. Tlačový titul určený pre súťaž:

Denník „Nový Čas“ a týždenník „Nový Čas Nedeľa“

 

 1. Základný princíp súťaže:

 

Princíp súťaže spočíva v nazbieraní 4 kupónov, uverejnených v jednotlivých po sebe idúcich vydaniach denníka Nový Čas v dňoch 23.4., 24.4., 25.4., 26.4. a 27.4.2019 a vo vydaní týždenníka Nový Čas Nedeľa 28.4.2019. Nalepené kupóny zasiela účastník súťaže do žrebovania o zverejnené výhry na adresu: Hokej, P. O. Box 38, 820 04 Bratislava 24. Zásielka musí obsahovať 4 kupóny a kontaktné údaje súťažiaceho (meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo).

Po doručení zásielky s kupónmi a s kontaktnými údajmi, sa súťažiaci stáva účastníkom žrebovania výhier špecifikovaných v tomto štatúte v bode 7.1.

Čitatelia majú zároveň možnosť zapojiť sa do hry aj zaslaním SMS správy v tvare NC(medzera)HOKEJ na štvorčíslie 6665 od 23.4.2019 do 28.4.2019 (vrátane). Zaslaním SMS správy sa čitateľ stáva účastníkom hry a zaraďuje sa do žrebovania o výhry špecifikované v tomto štatúte v bode 7.2. Maximálna cena spätnej SMS je 0,800 € vrátane DPH. Počet SMS odoslaných v jeden súťažný deň nie je obmedzený.

Žrebovanie výhercov vstupeniek na 2019 IIHF majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji z kupónovej súťaže a z SMS súťaže sa bude konať 3.5.2019.

Bližšie informácie o súťaži nájdu súťažiaci na stránke: www.cas.sk/hokej. Pre podanie informácií týkajúcich sa súťaže bude účastníkom súťaže k dispozícii infolinka na telefónnom čísle 0918 700 899 v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod.

 

 1. Podmienky účasti v súťaži:

Súťaže sa môže zúčastniť každá plnoletá fyzická osoba, ktorá najneskôr v deň začatia súťaže dovŕšila osemnásty (18.) rok veku. Zapojiť sa do súťaže môžu aj osoby mladšie ako osemnásť (18) rokov, ktoré však pri právnych úkonoch vyplývajúcich z účasti v súťaži (napr. prevzatie výhry, vzdanie sa výhry, súhlas s uverejnením fotografie a spracovaním osobných údajov atď.) musia byť zastúpené svojím zákonným zástupcom (rodičom, pestúnom, osvojiteľom a pod.).

 

 1. Výhry v súťaži:

Výhry zabezpečuje a odovzdáva výhercom organizátor súťaže.

 

7.1  Výhrami v kupónovej súťaži denníka Nový Čas je 184 kusov vstupeniek 1. a 2. kategórie na 2019 IIHF majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (2019 IIHF Ice Hockey World Championship Slovakia) na zápasy konané v mestách Bratislava a Košice v dňoch 10.5.2019 – 21.5.2019.

 

7.2 Výhrami v SMS súťaži denníka Nový Čas je 16 kusov vstupeniek na 2019 IIHF majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji (2019 IIHF Ice Hockey World Championship Slovakia)  na štvrťfinálové zápasy konané v meste Košice dňa 23.5.2019.

 

 1. Výhercovia
 • 1 Organizátor súťaže vyžrebuje spomedzi všetkých doručených zásielok 92 výhercov (slovom: deväťdesiatdva), ktorí získajú po 2 vstupenky špecifikované v tomto štatúte v bode 7.1.
 • 2 Organizátor súťaže vyžrebuje spomedzi platných SMS 8 výhercov (slovom: osem), ktorí získajú po 2 vstupenky špecifikované v tomto štatúte v bode 7.2.

8.3  Výhercom sa stáva fyzická osoba, ktorá v čase konania súťaže súčasne:

 1. a) splnila všetky podmienky účasti v súťaži stanovené v pravidlách tejto súťaže,
 2. b) bola náhodným výberom vyžrebovaná spomedzi všetkých, ktorí sa riadne zapojili do súťaže.

 

 1. Informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier

 

9.1 Výhercovia výhier špecifikovaných v bode 7.1 a 7.2 budú informovaní uverejnením na portáli www.cas.sk. Pre účely odovzdania výhry je výherca povinný oznámiť organizátorovi kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa.

 

 • 2 Organizátor súťaže doručí výhru výhercovi do 5 pracovných dní od žrebovania kuriérskou spoločnosťou. Ak sa výhra z akýchkoľvek dôvodov vráti organizátorovi ako nedoručená, nevykonáva sa opätovné doručovanie a výherca je oprávnený prevziať si výhru v sídle organizátora súťaže na adrese: Nový čas, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, v pracovných dňoch od 8:30 do 16:00 hod. Ak sa organizátorovi nepodarí doručiť výhercovi výhru kuriérom, resp. ak si výherca osobne neprevezme výhru, nárok výhercu na prevzatie výhry zaniká skončením 2019 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a pravidlá ich uplatňovania určuje organizátor súťaže.

 

 • 3. Za výhercu, ktorý v deň doručenia výhry nedovŕšil vek 18 rokov, môže výhru prevziať jeho zákonný zástupca alebo iná plnoletá osoba ním splnomocnená.

 

 1. Oznámenie a odovzdanie výhier náhradnému výhercovi:

 

 • 1. Organizátor ustanovuje systém žrebovania náhradných výhercov pre prípad, že niektorý z výhercov uplatní právo výhru odmietnuť. Po vyžrebovaní výhercov, pristúpi rovnako náhodným výberom k vyžrebovaniu druhej (2.) osoby. Druhú (2.) vyžrebovanú osobu ustanoví za náhradného výhercu v prvom rade.

 

 • 2. Ak sa nepodarí overiť výhercu vyžrebovaného v prvom rade za účelom získania údajov potrebných na doručenie výhry, je organizátor súťaže oprávnený kontaktovať výhercu v druhom rade.

 

 1. Súhlas so spracovaním osobných údajov a s uverejnením prejavov osobnej povahy

 

Prevádzkovateľ:  Nový čas, a. s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 249 979, zapísaná: Obchodný register SR vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6692/B, zastúpená: Ing. Peter Šveda – predseda predstavenstva, bude spracúvať osobné údaje účastníkov súťaže na základe nižšie uvedených právnych základov:

V súlade s ustanovením čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) oznamuje prevádzkovateľ, že osobné údaje účastníkov súťaže bude spracúvať na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a to v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo. Osobné údaje bude teda spracúvať bez súhlasu účastníka súťaže, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na identifikáciu výhercu a na doručenie výhry. Prevádzkovateľ bude osobné údaje spracúvať len po dobu splnenia účelu.

V súlade s ustanovením čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) poskytne účastník súťaže súhlas so spracúvaním fotografie (reportáže) na účely jej zverejnenia v denníku Novy Čas, prípadne v iných printových médiách prevádzkovateľa a na online portáli cas.sk, a to po dobu konania súťaže a 6 mesiacov po jej skončení. Súhlas účastník súťaže poskytne tak, že ústne vyjadrí svoj jednoznačný, slobodný, konkrétny súhlas s vyhotovením a uverejnením fotografie (reportáže) v prípade, že ho bude kontaktovať redakcia za účelom vyhotovenia reportáže.

Práva dotknutej osoby:  Dotknutá osoba má právo:

 1. a) požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás máme k dispozícii ako aj informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame.

 1. b) na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím informujte nás o tom.

 1. c) na vymazanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

 1. d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, sú nepresné a pod.

 1. e) namietať spracúvanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.

 1. f) na prenosnosť osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 

 1. g) odvolať súhlas,

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

 1. h) podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu advokat@banos.sk, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.  Dotknutá osoba potvrdzuje, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s čl. 13 Nariadenia a § 19 zákon o OOÚ. Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas so spracúvaním a zverejnením vyššie uvedených osobných údajov aj v súlade s ustanovením § 11 zákona a § 12 Občianskeho zákonníka.

 

 1. Vylúčenie zamestnancov organizátora z účasti na súťaži:

 

Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci spoločnosti Nový čas, a. s., Prievozská 14, 821 09 Bratislava a osoby spolupracujúce na organizácii súťaže, vrátane im blízkych osôb v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. 

 

 1. Možnosť vymáhania výhier zo súťaže:

V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a možnosti ich uplatnenia sa riadia podmienkami upravenými v týchto pravidlách. Nie je možná ani výmena výhier. V prípade, ak nastanú pochybnosti o nárokoch na výhru, rozhoduje o existencii nároku organizátor súťaže.

 

 1. Úprava a zmena pravidiel súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť, prípadne zrušiť aj bez oznámenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Každú zmenu alebo úpravu týchto pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým bola súťaž vyhlásená. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami súťaže a textom pravidiel uvedeným v propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom platí znenie pravidiel zverejnených na internetovej stránke organizátora.

 

 1. Zverejnenie pravidiel súťaže:

Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.cas.sk/hokej  počnúc dňom 23.4.2019. Organizátor pristúpi k ich odstráneniu z web stránky najneskôr do dvadsiatich (20) dní od ukončenia súťaže. Tieto pravidlá súťaže budú tiež k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla organizátora.

 1. Daňová povinnosť:

16.1 Výhry v hodnote nad  350 € (slovom: tristopäťdesiat eur) sú predmetom dane z príjmov   v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

 

16.2 Organizátor hry vydá výhercovi doklad o hodnote nepeňažnej výhry. Hodnota nepeňažnej výhry, ktorú organizátor oznámi výhercovi súťaže, musí zahŕňať aj daň z pridanej hodnoty. Oslobodené od dane sú výhry, ktorých hodnota neprevyšuje 350 €.

 

16.3 Výhercovia v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňovej a odvodovej povinnosti, prípadne ďalších povinností, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 1. Zodpovednosť za škodu:

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za škodu vzniknutú v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže alebo        v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo zrieknutím sa výhry. Organizátor nezodpovedá za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

 

 1. Všeobecné ustanovenie:

       Táto súťaž je organizovaná ako propagačná spotrebiteľská súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Bratislava 18.4.2019

 

Za Nový čas, a. s.

 

________________________________

Roman Fülöp, na základe plnej moci

Diskusia / 0
Súvisiace články:
Autor: Čas.sk
X

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané spoločnosťou Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 678 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 19/B na účely spätného kontaktovania ... Viac informácií k ochrane osobných údajov nájdete tu.

Aktuality.sk Správy Eurovoľby 2019 Šport TV program Počasie Horoskopy
Ilustračné foto
Po Veľkej noci nastane zmena, hrozia silné búrky Aktuality.sk
Neuveriteľný nález na diaľnici: Čech prevážal v aute klokana a to nie je všetko
Ruský prezident
Už je jasné, či Rusko zasahovalo do prezidentských volieb v USA: Moskva reaguje
Američan Marc
Muž chcel vojsť do katedrály: Keď strážnik zbadal, čo má v rukách, okamžite volal políciu
Zápas Euro Hockey
Štátny znak alebo logo: Čo bude nakoniec zdobiť hrude našich chlapcov?
hand grenade
Výbuch granátu pred ruským konzulátom v Aténach: Už je známe, kto za tým stojí
Kanadský hokejový
Superhviezda NHL na Slovensko nezavíta: Už starnem, nedá sa nič robiť
Poľný maršal
Tripolis vydal zatykač na Haftara a prvý raz priamo obvinil Francúzsko z jeho podpory
Victoria Beckham
Victoria Beckham oslavovala narodeniny v kruhu rodiny: Spieval jej aj David!
Ukrajinský
Topiaci sa slamky chytá: Porošenko 3 dni pred voľbami prosí Ukrajincov, aby mu odpustili
Marek Hamšík.
Hamšík na sebe tvrdo maká: Náročný tréning a odhalená hruď
Na mieste
Hasiči zasahujú pri nehode troch vozidiel na R1: Jedna zranená osoba skončila v opatere zdravotníkov
Ako by sa vám
Foto
Títo zamestnanci majú najlepších šéfov na svete: Zistíte prečo, okamžite dáte výpoveď