Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
17.03.2016, 09:55 | Správy | Politika

Nová vláda nasľubovala hory-doly: Čo ale môžu ministri reálne splniť?!

A je to na svete! Rýchlo sa rodiaca koalícia Smeru, SNS, Mostu a Siete už má nielen víziu ako by malo vyzerať jej vládnutie nasledujúce štyri roky, ale podelené sú aj jednotlivé fleky na ministerstvách.

Konkrétne mená ale zatiaľ taja. Najlepšie však obstál Smer, ktorý dostane 7 ministrov a podpredsedu pre investície. SNS zhrabla 3 rezorty a post predsedu NR SR, Most bude na čele 2 ministerstiev a Sieť obišla len s jedným flekom vo vláde. Lídri strán však predstavili programové priority, ktoré sú podľa nich prienikom názorov a hodnôt jednotlivých politických subjektov. Odborníci, ktorí program pre Nový Čas hodnotili sa však zhodujú v tom, že materiál má ešte veľa nedostakov.

Školstvo, šport a kultúra

 • Účasť zástupcov pracovníkov školstva pri tvorbe Programového vyhlásenia vlády SR
 • Schválenie dlhodobej koncepcie obsahu výchovy a vzdelávania
 • Výrazné zvýšenie verejnej investície do školstva spojené so zásadnými vnútornými zmenami systému školstva
 • Hľadanie nových zdrojov financovania športu a kultúry prostredníctvom aktivovania súkromných zdrojov
 • Zvýšenie podpory pre obnovu národných kultúrnych pamiatok
 • Posilnenie občianskej výchovy a boj proti extrémizmu a totalitným režimom
 • Ďalšie skvalitnenie systému duálneho vzdelávania

Názor odborníka: Branislav Kočan, Iniciatíva Slovenských učiteľov

- Sú to veľmi hrubé, rámcové body. My máme tri očakávania: dúfame, že nás pri tvorbe toho programového vyhlásenia nielen prizvú, ale aj vypočujú a zoberú do úvahy náš názor, teda všetkych profesijných organizácii, za druhé očakávame, že programové vyhlásenie vlády bude mať záväznejší charakter a bude obsahovať presné údaje, čísla a nejaký časový plán a bude záväznejší ako tomu bolo v minulom období, kde sa to programové vyhlásenie neplnilo a za tretie očakávame, že bude veľmi záležať od osoby, ktorá príde na ministerstvo školstva. Dúfame, že to bude erudovaná osobnosť zo školského prostredia.

Zdravotníctvo

 • Zastúpenie opozície v kontrolných orgánoch VšZP a v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • Viditeľný posun v kvalite poskytovania zdravotníckej starostlivosti a pri transparentnom nakladaní s verejnými zdrojmi
 • Obmedzenie zisku súkromných zdravotných poisťovní
 • Zavedenie systému DRG v plnom rozsahu
 • Plná aplikácia systému eHealth
 • Skrátenie čakacích lehôt na zdravotné a ošetrovateľské výkony
 • Zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov

Názor odborníka: Tomáš Szalay, HPI

- Zastúpenie opozície v kontrolných orgánoch VšZP a v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má marketingový sexepíl, ale to zároveň znamená pripustenie toho, že VšZP a Úrad sú politické orgány. Tam by snáď mali byť odborníci. Politizácia problémov zdravotníctvu veľmi škodí. Obmedzenie zisku súkromných zdravotných poisťovní je zrealizovateľné v kombinácii so skrátením čakacích dôb na výkon zdravotnej starostlivosti. Pacienti zaradení na čakacích zoznamoch predstavujú budúce náklady - na to si poisťovňa musí odložiť peniaze a to sa dá zarátať ako výdavok. Podľa platnej legislatívy si musia tvoriť technickú rezervu, čo je nákladová položka a týmto spôsobom sa reguluje, respektíve znižuje zisk. Chýba mi tam riešenie problémov so zadlženými nemocnicami, problémom bude taktiež rozpočet VšZP. Plná aplikácia systému e-Healt mala byť hotová už v roku 2010.

Polícia a súdy

 • Inštitucionálne posilnenie nezávislosti kontroly činnosti ozbrojených zborov
 • Posilnenie parlamentnej kontroly menovania prezidenta PZ SR a obmedzenie možnosti jeho odvolania na zákonom ustanovené dôvody
 • Zvýšenie verejnej kontroly justície od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne konanie sudcov, posilnenie občianskeho prvku v Súdnej rade SR
 • Zvýšenie osobnej zodpovednosti za rozhodovanie sudcov
 • Zavedenie zásadných opatrení na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho konania
 • Úsilie presadiť ústavný zákon o tvorbe Ústavného súdu SR
 • Pripraviť nový zákon o spravodajských službách a ich kontrole

Názor odborníka: Milan Šagát, organizácia Via Iuris

- Podľa dostupných informácií by 4 zo 6 oblastí, ktoré sme ako iniciatíva Štrngám za zmenu presadzovali, mali byť súčasťou programových priorít vlády. Na jednej strane to vnímame ako náš úspech, na druhej strane medzi nimi chýba jedna z najdôležitejších: prokuratúra. Bez zmeny prokuratúry Slovensko nebude právnym štátom a je veľké riziko, že politicky citlivé kauzy sa nebudú dôsledne vyšetrovať a vinníci nebudú potrestaní. 

Regionálne rozdiely

 • Rozšírenie pôsobnosti zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov na ďalšie okresy
 • Nárokovateľnosť daňových úľav pre malé a stredné podniky s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta s dôrazom na najmenej rozvinuté okresy
 • Osobitné stimuly pre rozvoj slovenského kúpeľníctva
 • Rozvoj dopravnej infraštruktúry - osobitne rýchlostných ciest R2, R3, R4, R7
 • Prehodnotenie zrušenia vlakov Intercity, príprava podmienok pre zriadenie národného leteckého a vodného dopravcu

Názor odborníka: Radovan Ďurana, ekonóm INESS

- Pri obnove IC vlakov je dôležité, či si na seba dokážu zarobiť, alebo nie. Ak nie, nemá zmysel ich dotovať. A národný vodný dopravca je podľa mňa najväčšia perla zo zoznamu priorít, tomu vôbec nerozumiem.

Národnoštátne ekonomické záujmy

 • Nové znenie zákona o strategických podnikoch a zákaz privatizácie strategického majetku štátu
 • Zvýšenie potravinovej bezpečnosti SR a podielu slovenských výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu
 • Podporiť obnovu domáceho výrobného a spracovateľského potravinárskeho segmentu

Názor odborníka: Radovan Ďurana, INESS

- Formulácie v týchto prioritách sú neurčité. Nevieme, či chce štát naspäť Slovenské elektrárne alebo to, že nechce doprivatizovať distribučné spoločnosti. Potravinová sebestačnosť závisí od formy realizácie. 

Dane, odvody a verejné financie

 • Zníženie dane z príjmov právnických osôb na 21 percent a každoročné prehodnocovanie ďalšieho znižovania
 • Dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu do roku 2020 a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny
 • Zrušenie daňových licencií k 1.1. 2018
 • Zvyšovanie limitov na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov
 • Pokračovanie v uplatňovaní osobitných odvodov a daní v regulovaných odvetiach, možnosť ich rozšírenia na ďalšie odvetvia
 • Prehodnotenie daňovej a účtovnej legislatívy s cieľom podpory investícií
 • Znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní (napr. zrušenie povinnej zdravotnej služby)

Názor odborníka: Radovan Ďurana, INESS

- Pri daňových licenciách je absolútne nepochopiteľné, prečo sa to má udiať až v roku 2018, pretože práve daňové licencie sú absolútne demotivačný nástroj. Chýba mi tu zvýšenie účinnosti výberu DPH, pretože stále voľakde lieta miliarda eur.

Sociálne veci a práca

 • Podpora hospodárskeho rastu a vytvorenie ďalších 100-tisíc pracovných miest a znížiť nezamestnanosť pod 10 %
 • Dôsledné uplatňovanie sociálneho dialógu
 • Primerané zvyšovanie minimálnej mzdy, uplatňovanie pravidiel kolektívneho vyjednávania pri mzdových požiadavkách
 • Adresné sociálne opatrenia
 • Úprava valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií
 • Zvýšenie vianočných príspevkov pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov
 • Flexibilita pri poberaní príspevkov pri rodičovskej starostlivosti
 • Možnosť programového výberu v druhom dôchodkovom pilieri
 • Sprísnenie podmienok pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby odmietajúce pracovať
 • Podpora práce v sociálne zaostalých komunitách
 • Zavedenie účinného inštitútu osobného bankrotu, boj s úžerou
 • Dôsledné využívanie regulačného rámca na stabilitu cien energií

Názor odborníka: Radovan Ďurana, INESS

- Program je vo všeobecnosti napísaný opatrne a neutrálne, ale necháva priestor na zlepšovanie. Vytvorenie 100 tisíc pracovných miest je reálne, no je to komplikované, pretože ďalší rast zamestnanosti u nás znamená, že zamestnáme nekvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných ľudí. Ak nebudeme mať flexibilnejší zákonník práce, bude to veľký problém, ktorý môže spôsobiť aj ďalšie zvyšovanie minimálnej mzdy. 

Protikorupčný program

 • Prijatie účinného protischránkového zákona vzťahujúceho sa na všetky verejné zdroje
 • Začlenenie iniciatívy „Rule of Law“ (vláda zákona)
 • Dôsledné uplatňovanie princípov otvoreného vládnutia
 • Úsilie presadiť ústavný zákon o preukazovaní zákona o pôvode majetku s cieľom jeho reálnej účinnosti
 • Vytvorenie podmienok na zavedenie osobnej hmotnej zodpovednosti osôb nakladajúcich s verejnými zdrojmi
 • Zákonná úprava zákazu poskytovania a prijímania neetických výhod
 • Zdokonalenie a rozšírenie systému povinného zverejňovania zmlúv
 • Zavedenie protikorupčnej doložky pri návrhoch zákonov
 • Posilnenie ochrany verejného záujmu v záväzkovo-právnych vzťahoch
 • Profesionalizácia štátnej správy a vymedzenie politických nominácii

Názor odborníka: Gabriel Šípoš, Transparency International

- Novou koalíciou navrhnuté protikorupčné opatrenia vyzerajú vcelku dobre na papieri, ale pozor - ani schválenie ich väčšiny novým parlamentom nemusí korupciu znížiť čo len o centimeter. To záleží, ako sa pravidlá budú uplatňovať v praxi. Už dnes by za súčasných zákonov mohli byť schránkové firmy na ústupe, keby mali daňováci či polícia voľné ruky ísť im po krku. 

Zahraničná a európska politika

 • Jednoznačná kontinuita proeurópskej a proatlantickej orientácie SR na základe širokej politickej zhody a posilňovanie postavenia národných parlamentov v zmysle dohody medzi EÚ a Veľkou Britániou
 • Dôstojný a úspešný priebeh predsedníctva SR v Európskej únii v druhej polovici roku 2016
 • Aktualizácia bezpečnostnej a obrannej stratégie SR
 • Posilnenie starostlivosti štátu o zahraničných Slovákov

Názor odborníka: Jaroslav Naď, bezpečnostný analytik SSPI

- V období tesne pred predsedníctvom v Rade EÚ je proatlantické a proeurópske smerovanie absolútnou prioritou a verím tomu, že ministerstvo obrany dokáže naplniť túto deklaráciu. 

Národnostné menšiny

 • Prijatie zákona o vytvorení fondu pre financovanie menšinových kultúr (verejnoprávny fond)
 • Zosúladenie praxe s platným zákonom o používaní jazykov národnostných menšín
 • Zmena metodiky výučby slovenčiny na menšinových školách v záujme jeho lepšieho ovládania
 • Vyňatie všetkých malotriednych škôl z povinných kvót na jazykovo zmiešanom území

Názor odborníka: Ján Baránek, politológ

- Vidím kompromis medzi tým čo chcel Most aj SNS. Ako rozumná mi príde zmena výučby Slov. jazyka. Sú to zmeny v záujme samotnej menšiny. Nemyslím si, že tu ide o sporné otázky.

Životné prostredie

 • Sprehľadnenie pravidiel pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • Pokračovať v opatreniach na zabezpečenie splnenia záväzkov v oblasti klimatických zmien v súlade s Parížskou zmluvou
 • Ďalšia podpora protipovodňových opatrení

Názor odborníka: Ján Baránek, politológ

- Dve dávajú význam. Ako problematické vidím pokračovanie opatrení na základe Parížskeho dohovoru, ktorý nie je záväzný. Pri živ. prostredí sa ťažko dajú naformulovať nejaké konkrétne vyhlásenia, skôr už by muselo ísť o jednotlivé projekty.

Mínusom je školstvo a životné prostredie

Eduard Chmelár, politický analytik. Otvoriť galériu

Politológ Chmelár:

Politického analytika Eduarda Chmelára najviac prekvapilo, že sa medzi jasné priority nedostalo školstvo. Myslí si, že vyjadrenia o tom, že vláda je pripravená bojovať so stavom v školstve sú len prázdne slovné balasty. „Nemá to žiaden prísľub finančného vyjadrenia. Napokon pri avízovanom znižovaní daní na to zrejme ani nebudú prostriedky. Celkom trestuhodne sa na chvoste ocitlo aj životné prostredie, čo v situácii keď klimatické zmeny považujú svetoví lídri za problém číslo jeden považujem za veľmi krátkozraké,“ domnieva sa odborník. Pri zdravotníctve je skeptický voči opatreniam, ktoré majú dávať kontrolu do rúk opozície. „V parlamente to vždy bolo tak, že keď chceli niečo zamiesť pod koberec, tak vymenovali vyšetrovaciu komisiu alebo nejaký kontrolný orgán, čiže tomu veľmi neverím. To sa musí preniesť do zákonov,“ dodáva Chmelár.

Diskusia / 0
Súvisiace články:
Autor: Martin Čeliga
X

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané spoločnosťou FPD Media, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 237 601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 6882/B na účely spätného kontaktovania... Prečítajte si viac informácií k ochrane osobných údajov .

Odporúčame z TIVI.sk
Odporúčame z TIVI.sk
Zdenka Predná.
Exsuperstáristka Zdenka Predná si pochvaľuje bývanie v malebnom mestečku: Žiť v Bratislave by som už asi nevedela
Francúzsky motocyklista Pierre Cherpin zomrel na následky pádu, ktorý utrpel v nedeľňajšej siedmej etape Rely Dakar.
Temný deň na Dakare: Cherpin († 52) sa po 6 rokoch vrátil a našiel svoju smrť
Hromadné prepúšťanie sa týka pobočky AT&T v Košiciach.
Koronakríza dáva zabrať aj telekomunikačnému gigantovi v Košiciach: Hromadné prepúšťanie itečkárov!
Ján Beljak je vedúci archeologického výskumu na Pustom hrade nad Zvolenom.
Foto
Ako chutil hazard pred 800 rokmi: Archeológovia našli na Pustom hrade rekordný počet hracích kociek
Peťko (4) sa sánkoval s maminou Elenou (41), ktorá výber parkovného v stredisku schvaľuje.
Košičania si za sánkovačku priplatia: Nové podmienky rozpútali búrlivú diskusiu
Novozvolený americký prezident Joe Biden.
Biden urobí všetko preto, aby splnil svoj sľub: Na zaočkovanie 100 miliónov ľudí potrebuje pomoc
Ruská vytrvalkyňa Nekrasovová
Všetkým odborníkom vyrazila dych: Ľadová žena prekonala svetový rekord
Joe Biden zloží v stredu prezidentskú prísahu.
Večierok snov: Biden ťahá z rukáva samé slávne mená, Trumpa nechcel podporiť nikto
Pri útoku v novozélandskom Christchurch zahynulo 51 ľudí.
Rakúsko zastavilo vyšetrovanie nebezpečného extrémistu: Bol prepojený na masového vraha
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko
Ďalšia facka pre Lukašenka, unikla citlivá nahrávka a strhla sa lavína: Dôkaz brutality voči demonštrantom
Od Trumpa sa odvracajú už aj jeho najbližší.
Posledný dar odchádzajúcemu prezidentovi: Maroko udelilo Trumpovi najvyššie štátne vyznamenanie
Dosluhujúci prezident USA Donald Trump
Dáva si poriadne na čas: Trump opustí Biely dom len pár hodín pred tým, ako sa v ňom usalaší Joe Biden