Pondelok 28. 11.
Henrieta
Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
05.10.2022 00:00 | Nové Časy | Zdravie
Sponzorované

Dr. Alexandre Tournier: Všetko, čo účinkuje, musí mať vedecké vysvetlenie

Porozumieť homeopatii a vysvetliť jej účinnosť je cieľ, ktorý si vytýčil fyzik a homeopat Dr. Alexander Tournier, BSc DIC M.A.St Cantab PhD LCHE RSHom.

Rozprávali sme sa s ním o najnovších poznatkoch.

Pán Dr. Tournier, ste fyzik. Čo vás zaujalo na homeopatii?

Vždy ma zaujímala veda. Patril som medzi tie deti, ktoré svoju hračku namiesto hrania radšej rozoberú, aby videli, ako funguje. Už ako chlapec som vedel opraviť rádio, televízor, práčku. Chcel som veci skutočne pochopiť. Táto záľuba ma doviedla až k fyzike a nakoniec až k teoretickej fyzike. Chcel som v plnom rozsahu pochopiť princípy, na ktorých je založený náš fyzický svet. Tak, ako to bolo aj pri mnohých ďalších záujemcoch o homeopatiu, aj môj záujem o ňu vznikol, keď som bol chorý. V tom čase som si robil doktorát PhD. z teoretickej fyziky na tému kvantová fyzika makromolekúl života, DNA a pod. Ochorel som a homeopatia mi pomohla. Vtedy „urobila“ niečo, čo som nečakal. Niečo, čo som nevedel vysvetliť a prirodzene som začal byť zvedavý, ako homeopatia funguje.

Pracujete aj ako homeopat?

Mám skutočne aj praktické homeopatické vzdelanie, študoval som v Londýne. Cieľom štúdia bolo, aby som lepšie pochopil, ako sa dá homeopatia skutočne používať a zažívať v praxi – tak zo strany pacientov, ako aj zo strany homeopatov. Vzdelanie, ktoré som absolvoval v Centre for Homeopathic Education (CHE), bolo fascinujúce, a jeden čas som sa skutočne zaoberal myšlienkou, že spojím výskum s homeopatickou praxou. Pomerne rýchlo som však zistil, že by pre mňa malo väčší zmysel, keby som celé moje snaženie zameral len na výskum. V tom som jednoducho lepší.

Môže fyzika poskytnúť prijateľné vysvetlenie spôsobu, akým homeopatia účinkuje? Ktoré sú vaše „obľúbené hypotézy“?

Momentálne sa skúma veľký počet teórií. Pozornosť vzbudila predovšetkým teória o nanočasticiach podľa prác Prof. Bellareho v Indii a Prof. Bella v Spojených štátoch amerických. Účinky homeopatických zriedených roztokov sa pritom pripisujú nanočasticiam pôvodných substancií, čo celú vec robí veľmi zaujímavou.

Nanočastice majú pozoruhodné vlastnosti, často aj chemické vlastnosti, ktoré nevyplývajú vždy z ich vlastného chemického zloženia. V každom prípade však nie je momentálne jasné, ako by sa dali na základe procesu prípravy homeopatických liekov vyrobiť nanočastice v takom množstve, ktoré by postačovalo na to, aby tieto lieky získali skutočný terapeutický účinok na pacienta. Okrem toho sa súčasný výskum koncentruje na kovové nanočastice. Či sa budú dať výsledky preniesť aj na rozpustné substancie (napr. Natrium muriaticum), zostáva nezodpovedanou otázkou. Ja sám pracujem na inej teórii, ktorá sa taktiež týka nanoštruktúr, ale nanoštruktúr vody. Existujú zaujímavé dôkazy o tom, že štruktúry vody skutočne existujú a dokážu zostať stabilné aj za normálnych podmienok. Takéto fenomény pozná aj bežný výskum. Vedci v rámci vývoja „laboratórií založených na čipoch“, novej generácie miniaturizovaných medicínskych diagnostických prístrojov, objavili chemické reakcie na veľmi malom priestore.

Zistilo sa, že reagencie do mikrokomory neprechádzajú samostatne, ale naviazané na štruktúry vody s priemerom približne 100nm.
O podobných štruktúrach vody sa zmieňuje aj homeopatický výskum, a tie môžu predstavovať základ mechanizmu homeopatického účinku. Takéto štruktúry vody je možné na teoretickej úrovni prirovnať ku kvantovým koheréznym štruktúram (quantum coherence domains), ako ich stanovili talianskí teoretici Dr. Preparata a Dr. DelGuidice. Momentálne prebieha niekoľko experimentov, ktoré majú za cieľ tieto postuláty preskúmať.

„V homeopatii podporujeme výskum zameraný na kvalitu.“

Ste jedným zo zakladateľov Homeopathic Research Institute (HRI) vo Veľkej Británii. Porozprávajte nám, prosím, niečo o tom. Čo bolo motívom pre založenie tohto inštitútu?
Keď som sa začal zaujímať o homeopatiu, veľmi rýchlo som pochopil, že vo výskume existuje problém. Konvenčná veda nejavila žiadny záujem o homeopatiu, samotné výskumné práce si často odporovali a samotné praktické výskumy boli nesprávne vykonané. Na túto tému síce existovalo niekoľko zaujímavých prác, museli ste však veľmi presne vedieť, čo treba hľadať, aby ste to našli. To znamená, že sme potrebovali oveľa viac výskumu v oblasti homeopatie, ale ten výskum musel byť urobený z praktického hľadiska čisto. Tiež sme museli sprístupniť existujúce poznatky a komunikovať. Bolo potrebné oddeliť plevy od zrna. Tak vznikla myšlienka založiť HRI. Aby bolo možné účinok rozšíriť čo najviac, mala to byť nezisková organizácia, s vlastným hlasom, a taktiež tu mala byť možnosť financovania výskumných projektov. A to presne HRI dnes robí. Podporujeme výskum v oblasti homeopatie zameraný na kvalitu a kolegom aj širokej verejnosti poskytujeme spoľahlivé informácie o výskume v oblasti homeopatie.

Otvoriť galériu

Ako hodnotíte postavenie výskumu v oblasti homeopatie v súčasnosti?

HRI zverejnilo veľké množstvo informácií o výskume, predovšetkým informácií o súčasných diskusiách na tému výskumu na stránke www.hri-research.org/resources. Raz za tri mesiace vždy zverejňujeme prehľad mimoriadne relevantných prác, ktoré dokáže pochopiť aj bežný človek, nezaoberajúci sa vedou. Máme okolo 30 takýchto článkov ponúkajúcich prehľad k rôznym témam, napr. prednedávnom zverejnený prehľad Dr. Roberta Mathiesa na tému individualizovanej homeopatie, alebo veľmi zrozumiteľne podaný prehľad prác Dr. Stevena Cartwrighta.

Musel by som spomenúť ešte mnoho ďalších, pokiaľ by som chcel odpovedať na vašu otázku. Dá sa však povedať, že výskum v oblasti homeopatie robí momentálne veľké pokroky. Avšak je potrebné povedať, že pred nami je ešte veľmi dlhá cesta. Tou najväčšou prekážkou sú, bohužiaľ, peniaze, alebo inak povedané, skutočnosť, že nám chýbajú. Z verejných prostriedkov jednoducho nedostávame na výskum v oblasti homeopatie žiadne peniaze. Máme tiež podiel na snahách o delegitimovanie austrálskej správy NHMRC o homeopatii (www.nhmrc.gov.au/guidelines-publications/cam02).

Enormné záujmové konflikty a nečisté praktiky NHMRC vyprodukovali predpojatú správu, ktorá ani v najmenšom neodpovedá vedeckým kritériám, ktoré musia takéto práce spĺňať. Sme toho názoru, že takáto chybná správa nesmie stáť v ceste budúcemu vývoju výskumu v oblasti homeopatie. Detaily si môžete nájsť na našej internetovej stránke: www.hri-research.org/ Australian-Report.

„Dokázať účinnosť a objaviť účinné mechanizmy.“

Na aké ciele sa má homeopatia zamerať, čo má byť jej ťažiskom?

Výskum v oblasti homeopatie je predovšetkým podfinancovaný. Z väčšej časti za to môže názor, že homeopatia nie je tradičným liečebným systémom a že sa musí jednoducho všetko aj naďalej robiť tak, ako sa to robilo predtým. To sa však, bohužiaľ, nestotožňuje s danosťami moderného sveta. Musíme dokázať účinnosť a objaviť účinné mechanizmy, pokiaľ to chceme brať vážne.

Momentálne sme tiež svedkami toho, že útoky na homeopatiu mali za následok, že boli zastavené tradičné zdroje financovania výskumu, ako sú napr. financovanie vysokých škôl a financovanie výskumných organizácií. Väčšina predstaviteľov akademického sveta si bohužiaľ myslí, že výskum už svoj rozsudok vyriekol, že bolo toho vo výskume v oblasti homeopatie urobené už dosť, že to nikdy nebude fungovať, a z toho dôvodu nie je ani ďalšie financovanie výskumu potrebné. Je to výslovne tragická situácia, keď si pomyslíme na to, že na celom svete túto formu medicíny využíva niekoľko sto miliónov ľudí. Iný dôvod nezáujmu o výskum je potrebné vidieť tiež v publikovaných neúspešných experimentoch, ktoré potom vedú k domnienke, že homeopatia sa nedá „skúmať prostriedkami modernej vedy“. Veríme, že tento názor nie je správny. Z našej skúsenosti vieme, že homeopatia sa dá veľmi dobre vedecky skúmať. Teda povedal by som, že prvé, čo by mala homeopatia urobiť, je ešte viac sa otvoriť vede. Jedným z prvých moderných klinických bádateľov v dejinách medicíny bol Hahnemann. Homeopatia môže dôkladne prejsť postupným strategickým programom výskumu a naše pochopenie ľudského zdravia môže byť taktiež revolučným objavom.

Medailón:
Dr. Alexander Tournier
BSc DIC M.A.St Cantab PhD LCHE RSHom

Predseda Výskumného homeopatického inštitútu má čestný diplom 1. triedy v oblasti fyziky, ktorý mu udelila Imperial College, a magisterský titul Advanced Study v oblasti teoretickej fyziky, udelený Univerzitou Cambridge.
Svoju doktorandskú prácu na tému „Biofyzika vody na rozhraní s biologickými molekulami“ napísal na Univerzite v Heidelbergu. Homeopatiu vyštudoval v Centre pre vzdelávanie v oblasti homeopatie v Londýne a je registrovaným homeopatom. 10 rokov sa Dr. Tournier v Cancer Research UK venoval výskumu zameranému na rozhranie medzi biológiou, fyzikou a matematikou. V roku 2007 založil Londýnsky výskumný homeopatický inštitút (London Homeopathy Research Institute (HRI).

HRI na svojej internetovej stránke pod „Resources/ FAQ“ odpovedá na základe vedeckých poznatkov na kritické otázky na tému homeopatia.

Časté otázky: Homeopathy Research Institute | HRI – Homeopathy FAQs (hri-research.org)

Aké sú vedecké dôkazy, že homeopatia funguje?
Existujú kvalitné štúdie, ktoré dokazujú, že homeopatia funguje?
Prečo si odborníci – vedci myslia, že homeopatia účinkuje?
Ako vieme, že homeopatické lieky nie sú „len cukrové pilulky“?
Sú prínosy homeopatie viac ako len placebo účinky?
Je homeopatia nákladovo efektívna?
Ako je na tom homeopatia v porovnaní s konvenčnou medicínou?
Je výskum homeopatie dostatočne kvalitný na to, aby sme mu mohli dôverovať?
Čo ukazujú najkvalitnejšie štúdie v oblasti homeopatie?
Aký zmysel má homeopatický koncept „podobné lieči podobné“?
Môžu sa homeopatické lieky používať bez toho, aby sme vedeli, ako fungujú?
Sú konvenčná medicína a homeopatia založené na dôkazoch?

Súvisiace články:
Autor: © Nový Čas

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané spoločnosťou FPD Media, a.s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 237 601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 6882/B na účely spätného kontaktovania. Prečítajte si viac informácií k ochrane osobných údajov viac informácií k ochrane osobných údajov.

Krásne gesto Košíc: Oceliari v špeciálnych dresoch na pomoc Jurajovi Valachovi
Foto
Návrat ako z hororu: Švajčiarsky pretekár mal ťažkú nehodu, zo svahu ho brala helikoptéra
Horecký predstavil priority, ktorým sa chce ako minister venovať: Aké zmeny chce presadiť v školách?
Nový veľvyslanec Kyjeva v Berlíne prezradil plány Ukrajiny: Čo požadujú od Nemecka?
Adele počas koncertu šokovala svojich fanúšikov: Choďte si vypiť, čím ste opitejší, tým...
Foto
Tragická smrť mamy Štefánie († 49) pohla srdcami ľudí: Siedmim súrodencom pomáha celé Slovensko!
Poslanci rozhodli: Aký plat bude poberať nový starosta bratislavského Nového Mesta? Poriadna pálka
Správa NBS odkrýva realitu: Čo ovplyvňuje finančnú stabilitu na Slovensku?
Rázne tvrdenie Iránu proti západným krajinám: Dôkaz, ktorý môže zamiešať karty!
Mladík dostal chuť povoziť sa na taxíku, policajti len žasli: Najväčšie prekvapenie prišlo na záver
Rozruch u našich susedov: Celoštátny štrajk zastavil na 24 hodín železničnú dopravu
Desať členov drogového gangu z okolia Serede už pozná svoje tresty: Ako rozhodol súd?