Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
štvrtok 1. 9.
Drahoslava
13°C  Hmla  |  Bratislava
Vaše tipy Máte tip na článok, zaujímavé fotografie alebo video? Pošlite nám ich! Poslať tip
04.11.2010, 09:00 | Tip od Vás

Podmienky poskytovania a využívania online služieb vydavateľstva Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.

Tieto podmienky sú zverejnené na portáloch www.cas.sk, www.vas.cas.sk, www.adam.sk, www.lesk.sk, www.zivot.sk, www.tivi.sk a v mobilných aplikáciách na rôznych zariadeniach.

PREAMBULA

Podmienky poskytovania a využívania služieb Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. pre používateľov internetových stránok (ďalej len „Podmienky") stanovujú pravidlá medzi spoločnosťou Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00678155, zapísaná v OR Okresného súdu BA I., oddiel Sa, vložka 19/B (ďalej len „Ringier Axel Springer") a používateľom služieb Ringier Axel Springer (ďalej len „Používateľ").

Ringier Axel Springer je prevádzkovateľom internetových stránok ČAS.SK, VÁŠ.ČAS.SK, ADAM.SK, LESK.SK, ŽIVOT.SK, TIVI.SK, KTOSKYM.INFO a ďalších a zároveň aj rôznych mobilných aplikácií. Na týchto internetových stránkach a v mobilných aplikáciách, prípadne na prepojených internetových stránkach partnerov spoločnosti Ringier Axel Springer poskytuje Ringier Axel Springer služby pod podmienkou registrácie.

Registrácia umožňuje používateľovi jednotnú autentifikáciu v jednotlivýchslužbách (ďalej len „Služby"), ktoré Ringier Axel Springer na internete ponúka.

Používateľom sa stáva každá osoba, ktorá sa v súlade s týmito Podmienkami zaregistruje a vo využívaní tejto služby pokračuje. Potvrdením voľby „súhlasím s podmienkami" a dokončením procesu registrácie sa Používateľ zaväzuje dodržiavať tieto Podmienky.

1. REGISTRÁCIA

1.1.
Registrácia Používateľa je nevyhnutná pre plnohodnotné používanie Služieb, ktoré Ringier Axel Springer prevádzkuje na internetových stránkach. Registrácia sa vykonáva buď prostredníctvom formulára, ktorý je súčasťou Služieb, ako aj na samotných internetových stránkach, ktorých je Ringier Axel Springer prevádzkovateľom. Spôsob registrácie je súčasťou registračného formulára v Službe a súčasťou prevádzkovaných stránok.

1.2.
Registráciu vykonáva Používateľ prostredníctvom univerzálneho systému OpenID, ktorý Ringier Axel Springer prevádzkuje na svojich internetových stránkach. Ringier Axel Springer prevádzkuje server spravujúci OpenID identity a registračné služby ponúka v rozsahu možností funkcionality systému OpenID.

1.3.
Registrácia umožňuje Používateľovi prístup do všetkých verejných Služieb, ktoré Ringier Axel Springer prevádzkuje a vyžadujú prihlásenie.

1.4.
Systém registrácií na online stránkach a Službách Ringier Axel Springer umožňuje Používateľovi automatické prihlásenie do všetkých Služieb Ringier Axel Springer, ktoré vyžadujú prihlásenie. V prípade, že Používateľ vyplní všetky údaje v profile používateľa, budú tieto údaje automaticky poskytované Službám, ktoré ich vyžadujú bez potreby dodatočného zásahu Používateľa.

1.5.
Používateľ sa môže kedykoľvek zo systému odhlásiť a online stránky a Služby Ringier Axel Springer, ktoré nevyžadujú prihlásenie používať anonymne.

1.6.
Pri Registrácii je Používateľ povinný pravdivo a úplne vyplniť údaje o svojej osobe. Tieto údaje sú pre používateľa prístupné v profile používateľa na stránkach cas.sk, vas.cas.sk, lesk.sk, adam.sk, zivot.sk, tivi.sk. Profil používateľa je chránený prihlasovacím menom a heslom Používateľa. Používateľ môže v profile používateľa vybrané uložené údaje kedykoľvek zmeniť či upraviť.

1.7.
Ringier Axel Springer je oprávnený kedykoľvek v súvislosti s rozšírením Služby vyžadovať uvedenie ďalších údajov o Používateľovi. Pokiaľ Používateľ tieto údaje neuvedie, je Ringier Axel Springer oprávnený Používateľovi neumožniť prístup k stránkam alebo Službám, ktorých využívanie je podmienené uvedením týchto ďalších údajov. Ak Používateľ neuvedie správne a pravdivé údaje v prípade súťaží alebo iných Služieb, v ktorých môže Používateľ získať finančné alebo vecné ceny alebo bezodplatné služby, Ringier Axel Springer je oprávnený takéhoto Používateľa vylúčiť z účasti na súťažiach, alebo Službách a to aj v prípade, že Používateľ získa výhru.

1.8.
Používateľ Registráciou súhlasí so spracúvaním, poskytnutím, sprístupnením a zverejnením svojich osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1.9.
Používateľ súhlasí s tým, že Ringier Axel Springer môže využiť štatistické informácie, ktoré Používateľ zadal pri Registrácii pre vlastné účely a môže ich poskytnúť tretím stranám.

2. PREPOJENIE NA WEBOVÉ SERVERY TRETÍCH OSÔB

2.1.
Registrácia Používateľovi umožňuje prístup aj na internetové stránky a Služby tretích osôb. Zoznam služieb, ktoré podporujú jednotný systém autentifikácie prostredníctvom systému OpenID je možné získať na http://openiddirectory.com/.

2.2.
Používateľ Registráciou vyslovuje súhlas s tým, že Služby môžu zahŕňať prepojenie na webové servery tretích osôb. Ringier Axel Springer nemá vplyv na prevádzku iných webových serverov a nie je zodpovedný za ich obsah alebo služby.

2.3.
Ringier Axel Springer nenesie zodpovednosť za dostupnosť a funkčnosť autentifikácie OpenID na internetových stránkach a Službách webových serverov tretích osôb.

2.4.
Údaje Používateľa zaznamenané v profile používateľa v rámci registrácie OpenID sú uložené na serveri Ringier Axel Springer. Ringier Axel Springer webovým serverom tretích osôb poskytuje len údaje, ktoré sú nevyhnutné na autentifikáciu v rámci štandardu OpenID. Iné údaje sú tretím osobám alebo webovým serverom tretích osôb neprístupné.

2.5.
Webové servery tretích osôb sa môžu riadiť odlišnými podmienkami používania, ale aj odlišnými právnymi predpismi platnými v krajine, kde sú webové servery tretích osôb umiestnené. Používateľ je zodpovedný za to, že sa zoznámil s podmienkami používania na každom serveri, ktorý navštívil. Ringier Axel Springer nenesie zodpovednosť za používanie osobných údajov poskytnutých Používateľom na webových serveroch tretích osôb.

3. VYUŽÍVANIE SLUŽIEB RINGIER AXEL SPRINGER

3.1.
Používateľ je povinný používať všetky Služby Ringier Axel Springer v súlade s dobrými mravmi a so zákonmi Slovenskej republiky

3.2.
Podľa zákona č.167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ringier Axel Springer ako vydavateľ oprávnený zastupovať autorov článkov zodpovedá za obsah článkov zverejnených na ním prevádzkovaných portáloch.
Podľa uvedeného zákona Ringier Axel Springer nezodpovedá za obsah informácií, ktoré poskytol orgán verejnej moci, ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia alebo právnická osoba zriadená zákonom, ak je táto informácia uverejnená v pôvodnom znení a jej spracovaním pre uverejnenie sa nezmenil jej pôvodný obsah.
Ringier Axel Springer tiež nezodpovedá za pravdivosť informácií zverejnených v inzercii a za klamlivú reklamu alebo porovnávaciu reklamu.
Ringier Axel Springer zodpovedá za pravdivosť informácií zverejnených v inzercii, ak propaguje svoje tlačové a elektronické produkty, aktivity a služby.

3.3
Ringier Axel Springer nezodpovedá za obsah diskusných príspevkov Používateľov internetových portálov Ringier Axel Springer alebo subjektu, na ktorú má priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv alebo ktorý má priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na Ringier Axel Springer.

3.4.
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku je bez písomného povolenia vydavateľa zakázané.

3.5.
Používateľ nesmie Služby využívať spôsobom, ktorý by mohol závažným spôsobom ovplyvniť funkciu serverov prevádzkovaných Ringier Axel Springer alebo jeho partnermi alebo znemožniť používanie týchto serverov alebo Služieb inými osobami.

3.6.
Používateľ znáša všetky možné riziká spojené s využívaním Služby.

4. POUŽITIE DIELA, KTORÉ VYTVORÍ POUŽÍVATEĽ

4.1.
Ringier Axel Springer na svojich internetových stránkach bezodplatne poskytuje Služby, ktoré Používateľovi umožňujú do systému odoslať alebo vkladať a zapisovať názory, pripomienky, dokumenty, fotografie, video, informácie alebo iné údaje (ďalej len Diela používateľa).

4.2.
Ak Používateľ v súvislosti s využívaním Služieb poskytne Ringier Axel Springer Diela používateľa, ktoré sú ako výsledok činnosti Používateľa vzhľadom k svojej povahe dielami podľa Autorského zákona, nadobudne týmto Ringier Axel Springer k dielam právo diela používať, kopírovať, reprodukovať pre vlastné potreby a na účely, ktoré nie sú obchodné.

4.3.
Ak Používateľ v súvislosti s využívaním Služieb poskytne Ringier Axel Springer Diela používateľa, ktoré sú ako výsledok činnosti Používateľa vzhľadom k svojej povahe dielami podľa Občianskeho zákonníka, poskytuje Používateľ týmto Ringier Axel Springer nasledujúce práva:
- používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, predávať, verejne vystavovať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo predávať akékoľvek takéto komunikácie a vytvárať z nich odvodené diela
- sublicencovať tretej strane neobmedzené práva na vykonávanie ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom

4.4.
Používateľ výslovne súhlasí s tým, že Ringier Axel Springer môže jeho Diela, spadajúce do kategórie diel uvedených v bode 4.3 ľubovoľne upraviť a zverejniť v periodikách, ktoré vydáva.

4.5.
Používanie diskusných fór v Službách Ringier Axel Springer sa riadi Pravidlami diskusií a Používateľ je povinný tieto pravidlá rešpektovať a dodržiavať.

4.5.

Vložením Diela používateľa do systému Ringier Axel Springer nevzniká povinnosť tieto Diela používateľa používať alebo reprodukovať podľa čl. 4.2,4.3. a 4.4.

4.6.
Za poskytnutie oprávnení Ringier Axel Springer k Dielu používateľa podľa čl. 4.2 a čl. 4.3. neprislúcha Používateľovi odplata, Používateľ ich poskytuje bezodplatne, ak nie je výslovne uvedené, že použitím Diela používateľa vzniká Používateľovi nárok na odplatu.

5. ODPLATA

5.1.
Registrácia Používateľa nevyhnutná pre plnohodnotné používanie Služieb je bezplatná

5.2.
Používanie Profilu používateľa a používateľského konta vytvoreného v systéme OpenID na serveroch, ktoré prevádzuje Ringier Axel Springer je bezplatné a to aj v prípade, že Používateľ toto konto používa na webových serveroch tretích osôb

5.3.

Používanie všetkých Služieb Ringier Axel Springer je bezplatné, ak nie je Služba výslovne označená ako spoplatnená. V takom prípade je registrácia v tejto Službe bezplatná a Používateľ zaplatí len za vopred označené spoplatnené služby alebo produkty.

5.4.
Používateľovi nevzniká nárok na odplatu za používanie Služieb, ktoré prevádzkuje Ringier Axel Springer.

6. OCHRANA A ZABEZPEČENIE ÚDAJOV, NAKLADANIE S ÚDAJMI

6.1.
Ringier Axel Springer uchováva Používateľom zadané údaje v rámci Profilu Služby v zabezpečenej databáze. Ringier Axel Springer chráni Profil Služby pomocou moderných šifrovacích technológií. Ringier Axel Springer prehlasuje, že podnikol všetky možné, t.j. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Ringier Axel Springer však nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k Profilu používateľa jednotlivých Používateľov a/alebo k ich používateľským kontám a/alebo k príslušnej databáze Ringier Axel Springer či Partnerov využívajúcich Služby a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Používateľ prehlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb.

6.2.
Ringier Axel Springer je oprávnený sledovať údaje z Profilu Služby jednotlivých Používateľov pre vlastné štatistické účely. Ringier Axel Springer je oprávnený informovať webové servery tretích osôb o priemernom veku, pohlaví a ďalších štatistických údajoch týkajúcich sa Používateľov. Ringier Axel Springer je oprávnený tieto informácie zverejňovať. Tieto zverejnené zostavy nebudú obsahovať osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať Používateľa, alebo ktoré by umožnili Používateľa kontaktovať. Používateľ s týmto výslovne súhlasí.

6.3.
Poskytnutím údajov k Registrácii Používateľ prejavuje súhlas, aby Ringier Axel Springer v zmysle ustanovení zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, osobné údaje Používateľa spracoval pre potreby poskytovania služieb Používateľovi, a to po dobu registrácie Používateľa na príslušnom internetovom portáli, prevádzkovanom Ringier Axel Springer. Deaktivácia používateľského konta nie je prekážkou k spracovávaniu osobných údajov. Používateľ súhlasí aby jeho osobné údaje Ringier Axel Springer použil tiež pre svoje vlastné marketingové účely a poskytol pre marketingové účely osôb, ktoré Ringier Axel Springer priamo alebo nepriamo ovláda, alebo ktoré Ringier Axel Springer priamo alebo nepriamo ovládajú alebo inak patria s Ringier Axel Springer do podnikateľského zoskupenia.

6.4.
Ringier Axel Springer garantuje zabezpečenie ochrany osobných údajov a zaväzuje sa osobné údaje nepoužiť spôsobom, ktorým by došlo k prekročeniu právneho rámca upraveného zákonom o ochrane osobných údajov.

6.5.
Ringier Axel Springer je oprávnený používať údaje z Profilu Služby pre zasielanie reklamy Používateľom. Používateľ vyslovuje s takýmto použitím údajov svoj súhlas.

7. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

7.1.
Používateľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia na to, aby zabránil získaniu svojich registračných údajov a ich zneužitie tretím osobám.
7.2.
Ringier Axel Springer nezodpovedá za prípadné škody, ku ktorým by došlo v dôsledku zneužitia prihlasovacích údajov, alebo zneužitia jeho identity.

8. ZRUŠENIE PRÍSTUPU

8.1.
Ringier Axel Springer je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť používanie Profilu používateľa v Službách, alebo obmedziť prístup Používateľa ku ktorejkoľvek časti svojich Služieb. Ringier Axel Springer je tak oprávnený konať obzvlášť vtedy, ak Používateľ porušuje ustanovenia týchto Podmienok alebo pravidiel pre jednotlivé Služby.

8.2.
Ringier Axel Springer je oprávnený zrušiť používanie úplného Profilu používateľa a obmedziť alebo úplne ukončiť jeho prístup do všetkých poskytovaných Služieb aj v takom prípade, ak:
a) Používateľ porušuje pravidlá alebo podmienky používania jednej vybranej služby
b) Používateľ koná v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky
c) Používateľ svojím konaním obťažuje, alebo obmedzuje riadne používanie Služieb ostatným Používateľom
d) Používateľ svojím konaním spôsobuje obmedzenie, alebo preťaženie funkčnosti webových serverov Ringier Axel Springer

8.3.
Ringier Axel Springer je oprávnený zrušiť Profil používateľa aj vtedy, ak od posledného prihlásenia Používateľa do systému uplynie viac ako 12 mesiacov.

8.4.
Ringier Axel Springer nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by Používateľovi mohli vzniknúť zrušením alebo obmedzením prístupu k Službám.

9. UKONČENIE SLUŽBY

9.1.
Používateľ môže kedykoľvek požiadať Ringier Axel Springer o ukončenie využívania Profilu používateľa. Ringier Axel Springer na základe žiadosti Profil používateľa deaktivuje.

9.2.
Ak Používateľ o ukončenie využívania Profilu používateľa nepožiada a neprihlási sa do systému ani raz za 12 mesiacov, Profil používateľa môže automaticky zaniknúť.

9.3.
Deaktiváciou Profilu používateľa stráca Používateľ akékoľvek nároky na výhody alebo pridanú hodnotu využívania Služieb, ktoré si vyžadujú registráciu.

10. PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ

10.1.
Ringier Axel Springer nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby systému alebo stratu dát prenášaných prostredníctvom siete internet. Ringier Axel Springer tiež nezodpovedá za činnosť Používateľa a za spôsob, akým jeho Služby využíva.

10.2.
Ringier Axel Springer nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb Používateľmi či tretími osobami.

10.3.
Ringier Axel Springer vyhlasuje, že vynaloží maximálne úsilie na to, aby boli všetky Služby poskytované Používateľovi v čo najvyššej kvalite. Ringier Axel Springer neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému.

10.4.
Ringier Axel Springer nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Používateľovi priamo, nepriamo, či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Služieb, zapríčinené zásahom do softvérového systému registrovanou osobou - Používateľom alebo osobou neregistrovanou.

11. ZMENA PODMIENOK

11.1.
Ringier Axel Springer je oprávnený kedykoľvek jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia Podmienok. Zmena Podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia nového úplného znenia Podmienok na webových stránkach cas.sk, vas.cas.sk, lesk.sk, adam.sk, zivot.sk, tivi.sk. Používateľ je povinný priebežne sa zoznamovať s aktuálnym znením Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní Služby po vykonaní týchto zmien Ringier Axel Springer, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

12. OSTATNÉ

12.1.
Ringier Axel Springer je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia bez súhlasu Používateľov a i bez ich predchádzajúceho oboznámenia Služby upravovať, inovovať alebo zrušiť.

12.2.
Ringier Axel Springer je oprávnený odosielať všetkým novým Používateľom e-mail s informáciami o svojich službách. Ringier Axel Springer je oprávnený odoslať aj e-mail s informáciami o novinkách, alebo inováciách poskytovaných Služieb.

13. PLATNOSŤ PODMIENOK

13.1.
Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť okamžite po zverejnení na webovej stránke www.cas.sk.

V Bratislave, 4.11.2011

Čítajte ďalej
Autor: Čas.sk
X
Najnovšie z rubriky
Najnovšie z rubriky
Aktuality.sk Správy Ekonomika Komentáre Šport Cestovanie TV program Počasie Horoskopy Európa Kultúra
Vladimír Repčík s Andreou Vadkerti
Ako pred 20. rokmi: Správy na Markíze moderovala retro dvojica
Rýchle správy
31.8 21:45
Viac ako milión migrantov, ktorí vlani prišli do Nemecka, predstavujú problém, a nie všetci tam budú môcť zostať, uviedla nemecká kancelárka Angela Merkelová.
31.8 21:30
Holandský futbalový stredopoliar Nigel de Jong po 18 zápasoch v drese účastníka MLS Los Angeles Galaxy opúšťa zámorie.Šport.sk
nigel de jong galatasaray istanbul
31.8 21:15
Po lete prichádza chrípková sezóna. Epidemiológovia pripomínajú, že najlepšou ochranou je očkovanie.
31.8 21:00
Britská verejnosť je za zákaz nosenia tradičných odevov, ktorými si niektoré moslimky zahaľujú celé telo vrátane tváre, v pomere viac ako dva ku jednej.
31.8 20:48
Súkromný sektor v USA vytvoril v auguste 177 000 nových pracovných miest a pokračuje tak v solídnom raste. (TASR)
31.8 20:35
Juhovýchod USA zasiahli tento týždeň rozsiahle tropické tlakové níže, ktoré môžu zosilnieť na tropickú búrku až hurikán.
31.8 20:23
Doráňaná Cibulková zvrátila zápas a postúpila do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.Šport.sk
Takto vyzerali kedysi: zľava Dara Rolins, Matej Sajfa Cifra a Jana Hospodárová.
Slávne tváre predtým, ako okúsili šoubiznis: Takto vyzerali celebrity pred 25 rokmi
Jana Brejchová a Vlastimil Brodský: Pár tvorili na filmovom plátne i v súkromí.
Pikantné zákulisie filmu Noc na Karlštejne: Milostné pletky na pľaci!
Fotograf a filmár Karel Plicka (* 1894 - † 1987)
Karel Plicka zachytil našej krajinu ako nik iný: Krásu jeho Slovenska milujeme dodnes!
Spolu: Ľudia majú psy za svojich verných priateľov už 20 000 rokov.
Pes a človek sú priateľmi už tisíce rokov: Tieto 4 veci ste o štvornohých miláčikoch možno nevedeli
HÁDKY PATRIA K DETSTVU: Ako však rozoznať nebezpečnú situáciu a ako ju riešiť?
Užitočné rady pre rodičov: Zvládnite boje súrodencov!
KAMENNÝ RUŽENEC: Kto ho vytvoril a zavesil do takej výšky a to ešte za čias komunistickej totality, je dodnes záhadou.
Utajené poklady Vysokých Tatier: Niektoré zaujímavosti nepoznajú ani rodení Tatranci
Prezidentka bola zosadená.
Brazílsky Senát zosadil prezidentku: Na jej miesto nastúpil Michel Temer
CENA EMMY AWARD: Stred ňanského ňou ocenili v roku 1981 v Amerike za svetlo a pro dukciu televíz nej relácie.
Ernest Stredňanský je legendou: Stál som pri zrode bratislavských televíznych pondelkov
Starí rodičia si potrpia na zladené oblečenie.
Foto
Anthonyho starí rodičia to dodržiavajú každý deň: Ich milý zvyk vám vykúzli úsmev na perách!
Hracie automaty: Najrozšírenejšia forma hazardu
Mladú ženu z Liptova predal "kamarát" do striptízového baru: Krok od prostitúcie!
Čižnárovi obhajoba prokurátora nestačila.
Stúpajúce hladiny oceánov ohrozujú pláže v USA: Nastáva erózia pieskových dún!
Aj so strednou školou môžete urobiť kariéru.
Absolventi stredných škôl, pozor! Čo musíte stihnúť do 7. septembra?